MEDICAMENTS

NO S'ADMINISTRARÀ CAP TIPUS DE MEDICAMENT DINS L'HORARI ESCOLAR.


EN AQUELLS CASOS QUE SIGUI ESTRICTAMENT NECESSARI, CALDRÀ QUE ENS PORTEU LA RECEPTA MÈDICA SIGNADA PEL METGE ON CONSTI L'HORARI D'ADMINISTRACIÓ, LA DOSI I LA DURADA DEL TRACTAMENT. JUNTAMENT AMB L'AUTORITZACIÓ DE L'ESCOLA. 

UN ALTRA OPCIÓ SERIA QUE PASSÉS LA FAMÍLIA PER L'ESCOLA A ADMINISTRAR LA MEDICACIÓ.