HÀBITS

PER AFAVORIR L'AUTONOMIA DELS INFANTS I ANAR CREIXENT A POC A POC, US RECOMANEM QUE US ACOMIADEU DE: 


  • XUMET.
  • BIBERÓ I FARINETES.