MEDICAMENTS

NO S'ADMINISTRARÀ CAP TIPUS DE MEDICAMENT DINS L'HORARI ESCOLAR.  • EN AQUELLS CASOS QUE SIGUI ESTRICTAMENT NECESSARI, CALDRÀ QUE ENS PORTEU LA RECEPTA MÈDICA SIGNADA PEL METGE ON CONSTI:
                       - L'HORARI D'ADMINISTRACIÓ
                       - LA DOSI 
                       - LA DURADA DEL TRACTAMENT


                      -  L'AUTORITZACiÓ DE L'ESCOLA. 

UN ALTRA OPCIÓ SERIA QUE PASSÉS LA FAMÍLIA PER L'ESCOLA A ADMINISTRAR LA MEDICACIÓ.

               Autorització medicació: Autorització medicació